فهرست نمایشگاه های معتبر در چند ماه آینده

Canton Fair

Guangzhou, China
نمايشگاه بين المللي كالاي مصرفي، لوازم الكترونيك، لوازم يدكي خودرو، ماشين آلات، مصالح ساختماني، دكوراسيون منزل و ...
تاریخ های برگزاری : 1396/07/23 - 1396/08/13 | 15/10/2017 - 04/11/2017

Viscom Germany

Frankfurt, Germany
نمايشگاه بين المللي ارتباطات تصويري
تاریخ های برگزاری : 1396/07/26 - 1396/07/28 | 18/10/2017 - 20/10/2017

Fiac

Paris, France
نمايشگاه بين المللي هنرهاي معاصر
تاریخ های برگزاری : 1396/07/27 - 1396/07/30 | 19/10/2017 - 22/10/2017

Host

Milan, Italy
نمايشگاه بين المللي هتلداري
تاریخ های برگزاری : 1396/07/28 - 1396/08/02 | 20/10/2017 - 24/10/2017

نمايشگاه صنايع كشاورزي تبريز

ايران، تبريز
نمايشگاه بين المللي صنايع كشاورزي
تاریخ های برگزاری : 1396/08/02 - 1396/08/05 | 24/10/2017 - 27/10/2017

Shiptec China

Dalian, China
نمايشگاه بين المللي تجهيزات دريايي و كشتيراني
تاریخ های برگزاری : 1396/08/021 - 1396/08/04 | 24/10/2017 - 26/10/2017

Medica

Düsseldorf, Germany
نمايشگاه بين المللي تجهيزات پزشكي
تاریخ های برگزاری : 1396/08/22 - 1396/08/25 | 13/11/2017 - 16/11/2017

Milipol

Paris, France
نمايشگاه بين المللي تجهيزات امنيت داخلي كشور
تاریخ های برگزاری : 1396/08/30 - 1396/09/03 | 21/11/2017 - 24/11/2017

ILTM

Paris, France
نمايشگاه بين المللي گردشگري لوكس
تاریخ های برگزاری : 1396/09/13 - 1396/09/16 | 04/12/2017 - 07/12/2017