معرفي مجموعه استار كروز


هر آنچه كه مسافران شما در تعطيلات خود بخواهند، بر روي كشتي بزرگ Superstar Virgo خواهند يافت. تركيبي از امكانات و فعاليتهاي متنوع بر روي اين هتل با شكوه و شناور، نشان دهنده وجود تفريحات گوناگون براي هر سليقه و هر موقعيتي مي باشد. انتخابي شايسته و متفاوت براي گذراندن سفر هاي خانوادگي تفريحي، ماه عسل و يا مرخصي سالانه.