تور جام ملت هاى آسيا (دو بازى)
تاريخ حركت: از 16 دى ماه
با پرواز ايران اير
كد تور:NT-2346
تور دبي ويژه سال نو ميلادي
تاريخ حركت: از 25 آذر ماه
با پرواز ايران اير
كد تور:NT-2346
تور قونيه بزرگداشت مولانا
تاريخ حركت : از 15آذر ماه
با پرواز ايران اير
كد تور: NT-2348
تور جام ملت هاى آسيا (تك بازى)
تاريخ حركت: از 16 دى ماه
با پرواز ايران اير
كد تور:NT-2346
تور پوكت + سامويى 97
تاريخ حركت : از 30 آبان ماه
با پرواز ماهان
كد تور: NT-2347
تور جزيره سامويى 97
تاريخ حركت : از 30 آبان ماه
با پرواز ماهان
كد تور: NT-2346
تور ارمنستان 97
تاريخ حركت : آذر ماه
با پرواز ماهان
كدتور: NT-2215
تور 7 شب پوكت 97
تاريخ حركت: از 30 آبان
با پرواز ماهان
كد تور: NT-2342
تور پاتايا 97
تاريخ حركت : از 30 آبان ماه
با پرواز ماهان
كد تور: NT-2336
تور لبنان پاييز 97
تاريخ حركت : آذر ماه 97
با پرواز ايران اير
كد تور:NT-2242
تور بانكوك + پوكت 97
تاريخ حركت : از 30 آبان ماه
با پرواز ماهان
كد تور: NT-2339
تور بانكوك + پاتايا 97
تاريخ حركت : از 30 آبان ماه
با پرواز ماهان
كد تور: NT-2345
تور قونيه بزرگداشت مولانا
تاريخ حركت : از 19 و 23 آذر ماه
با پرواز ايران اير
كد تور: NT-2348
تور بانكوك 97
تاريخ حركت : از 10 آبان ماه
با پرواز ماهان
كد تور: NT-2341
آفر استثنايي استانبول
ويژه 27 آبان ماه 97
با پرواز ايران اير
كد تور: NT-2343
تور دبى ويژه آذر ماه 97
تاريخ حركت: از 30 آذر ماه
با پرواز ايران اير
كد تور:NT-2306
تور مالزي + سنگاپور 97
تاريخ حركت: از آذر ماه
با پرواز ماهان
كد تور:NT-2344