ساير مقاصد گردشگری...

آسيا

پهناورترين و پرجمعيت‌ترين قاره زمين است. اين قاره ۸٫۷٪ از مساحت سطح زمين و ۳۰٪ از مساحت خشكي‌هاي اين سياره را در بر مي‌گيرد. ۶۰٪ جمعيت كره زمين نيز در اين قاره زندگي مي‌كنند. بزرگ‌ترين و پرشمارترين كشورهاي جهان در اين قاره‌اند. آسيا به همراه اروپا خشكي بزرگ اوراسيا را مي‌سازند. اين قاره از شمال به اقيانوس منجمد شمالي، از جنوب به اقيانوس هند، از شرق به اقيانوس آرام و از غرب به درياي مديترانه و بخش مياني روسيه مرزبندي شده‌است.