ساير مقاصد گردشگری...

اروپا

قاره اروپا، در نيم‌كره شمالي زمين قرار دارد و پس از قاره اقيانوسيه، دومين قاره كوچك جهان است. قاره اروپا با قاره آسيا در يك پهنه خشكي قرار گرفته‌اند و با يك‌ديگر خشكي بزرگ اوراسيا را تشكيل مي‌دهند. مرز طبيعي ميان اروپا و آسيا را كوه‌هاي آرال تشكيل مي‌دهند. مساحت اروپا حدود ۱۰ ميليون كيلومتر مربع است و بيش از ۷۳۰ ميليون نفر جمعيت دارد كه يازده درصد از جمعيت جهان را تشكيل مي‌دهند با وجود مساحت نسبتاً كم خود، اروپا پس از آسيا دومين قاره جهان از نظر تراكم جمعيت است. اروپا در اصل شبه جزيره‌اي در شمال غرب اوراسيا و در شمال قاره آفريقا است. اروپا كه به دليل قرار گرفتن در منطقهٔ معتدل شمالي به قاره سبز معروف است بين آب‌هاي درياي خزر و درياي سياه در جنوب شرقي، مديترانه در جنوب، اقيانوس اطلس در غرب و درياي آدرياتيك در شمال قرار دارد. اروپا هم‌چنين جزاير بسياري دارد كه از جزاير بزرگ آن مي‌توان به جزاير بريتانيا و ايسلند اشاره كرد. شماري از شهرهاي مهم و تاريخي جهان ازجمله لندن، رم، مسكو، آتن، پاريس، و برلين در اروپا قرار گرفته‌اند.