ساحل جميرا

ساحل جميرا بهترين فضا در دبي براي استراحت و آرامش دور از برج هاي بلند و مراكز خريد عظيم است. اين منطقه با داشتن چشم انداز هايي زيبا از خليج فارس، كافه هاي گوناگون، پارك آبي و سالن سينما، روز مفرحي را براي گردشگران مي سازد.