تور اسپانیا ویژه ژانویه

تور اسپانیا ویژه ژانویه

هوایی
مدت اقامت:7 شب
تاریخ شروع:1400/10/06
اختلاف ساعت :
زمان پرواز :
ترکیش

1 -مسئوليت كنترل پاسپورت بعهده شخص ثبت نام كننده مي باشد و آژانس  هيچگونه مسئوليتي در قبال ممنوعيت خروج از كشور مسافر ندارد.

2 -پرداخت 50 %از مبلغ ارزی و كل مبلغ ریالی تور در زمان ثبت نام الزامي مي باشد .

3 -در صورت تاخیر و یا عدم صدور روادید از طرف سفارت مربوطه، جرایم طبق قوانین ایرلاین و کارگزارمربوطه اخذ خواهد شد..

4 -مسافران موظف هستند در وقت تعيين شده جهت انگشت نگاری در سفارت مربوطه حضور داشته باشند . پرداخت هزینه ارزی سفارت به عهده مسافر مي باشد. لذا بهمراه داشتن مبلغ ارزی مورد نظر نزد مسافر الزامي مي باشد.

5 -اصل مدارک مسافرین تا زمان بازگشت از سفر نزد شركت  باقي مي ماند.

6 - ضمانت بازگشت از سفر برای خانواده به ازای هر نفر مبلغ حداقل 250 میلیون تومان و افراد سینگل مبلغ حداقل 350 میلیون تومان به صورت ضمانتنامه بانکي یا چک رمزدار ضروری است كه پس از بررسي مدارک در صورت نياز به ضمانتنامه های بيشتر متعاقبا اعلام مي گردد.

7 - سن مسافرین بر اساس اطلاعات پاسپورت محاسبه مي گردد و جهت رزرو اتاق برای كودكان )با تخت و بدون تخت( ، تاریخ روز ورود به هتل ها ملاک محاسبه قرار مي گيرد. مبنای محاسبه سن كودكان تاریخ ورود به هتل ها ميباشد.

8 - درصورتي كه كودک در هر سني از تخت كامل استفاده نماید، هزینه ارزی برابر با بزرگسال اخذ خواهد گردید.

9 - درصورت افزایش نرخ بليط هواپيما تا قبل از حركت تور، تفاوت آن از مسافر دریافت خواهد شد.

10 -در صورت نياز به كسب اطلاعات بيشتر با همکاران ما در بخش فروش تور اروپا تماس حاصل فرمائيد.

11- نرخ کودک زیر دو سال 20% بزرگسال محاسبه می شود.

ردیف مدرک تعداد
0 پاسپورت
1 بيمه نامه مسافرتي
2 ترجمه کلیه مدارک شغلی
3 ترجمه شناسنامه
4 پرینت حساب بانکی
5 ترجمه سند ازدواج
6 عکس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
ردیف نام ونام خانوادگی شماره تماس
1 خانم وکیلی 09309000201