پیکاپ پاسپورت


پیکاپ پاسپورت چیست؟

به ارسال پاسپورت مسافران  به سفارت و بازگرداندن آن به شخص  پیکاپ ویزا می گویند.

*از مزایای پیکاپ ویزا هزینه پایین آن نسبت به هزینه ی اقامت در کشور مقصد می باشد *

به علت عدم وجود سفارت برخی از کشورها در ایران مسافران برای اخذ ویزاء این  کشورها مجبوند به سفارت کشور مقصد در کشور واسط مراجعه کنند که اینکار باید توسط شخص متقاضی صورت گیرد..

اگر به فرد متقاضی ویزا تعلق بگیرد می باید یک سفر مجدد به منظور دریافت ویزا داشته باشد ، مسافران میتواند در هزینه ها صرفه جویی کنند و این کار را به عهده ما گذارند زیرا نیازی به حضور خود شخص در سفارت نیست ، یک کارگزار میتواند با در دست داشتن برگه وکالت از مسافر پاسپورت را تحویل سفارت دهد  تا با ویزای ضمینه شده آن به مسافر برگرداند با در دست داشتن مجوزهای لازم 

توجه داشته باشید که چون پاسپورت ازمهمترین مدارک و لازمه سفر شماست تنها به آژانس های معتبر که دارای مجوز این کار میباشند اطمینان کنید و مدارک خود را دست هر کسی ندهید. 

********

"رسالت ما رضایت شماست"